Intro Vinh Danh Chủng Tộc Thống Lĩnh Bang Hội Khắc Tinh Boss Vua Nạp Ngày Vua Nạp Tháng Huy Chương Vàng