Hướng dẫn

Hệ Thống Sự Kiện Trong Game - Máy Chủ QUYỀN LỰC

 

 

 

 

HỆ THỐNG MÁY CHỦ - BẢNG PHÂN BỐ MÁY CHỦ QUYỀN LỰC

Sub

Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Chaos Gobin

1

Không Không

2

Không Không Không

3 - 4

Không Không Không Không

5 - 9

Không Không Không

10 - Sub Vip

Có Event Đổi Thưởng 

Không Không Không

11 - Sub Event

Mở sau 3 ngày OPEN

Không Không Không

 

 

 

 

HỆ THỐNG SỰ KIỆN - BẢNG PHÂN BỐ SỰ KIỆN - MÁY CHỦ QUYỀN LỰC

SỰ KIỆN 

SUB - MAP THỜI GIAN PHẦN THƯỞNG
Boss Hoàng Kim  10 - Sub VIP

khung giờ chẵn hàng ngày

 

Box kundun

 

Boss KunDun

GM Thả - Ngẫu Nhiên 

 

Sau 45 Ngày OPEN

 

Đồ Thần

Đồ Exc

Thỏ Ngọc 10 Và10

20:45  đến 20:50 Hàng ngày

Tại Atlans tọa độ : 51;21 , 45:38 , 26:55: 

 

Các Loại Ngọc

 

Sky Event  2 Sau 45 Ngày OPEN

 

Đồ Exc , Đồ Thần

 

Boss Medusa

GM Thả - Ngẫu Nhiên

Sau 45 Ngày OPEN

Chủ Nhật Hàng Tuần

 

Nguyên Liệu Xoay Wing 2,5  

Đồ Exc

 

Boss Rồng Đỏ Ngẫu nhiên

02 tiếng / Lần 

Khi màn hình xuất hiện thông báo 

 

Ngọc Các loại 

 

Hỗn Nguyên Lâu

10 Và 11

13:00 ,15:00 ,17:00 ,19:00 ,21:00, 23:00

Diễn ra hàng ngày

 

Ngọc Các Loại 

Nếu Win sẽ có cơ hội Lượm Đồ Thần

 

Quảng Trường Quỷ ( Devil) Tất cả các Sub

2 Tiếng 1 lần 

Diễn ra hàng ngày 

 

Ngọc Các Loại 

 

Quảng Trường Quỷ ( VIP ) 

Mở sau 10 ngày Open 

10 Và 11 

 20:00 , 22:00

 

500 Quái sẽ rớt random 01 ngọc

 

Huyết Lâu (Blood) Tất cả các Sub

2 Tiếng 1 lần 

Diễn ra hàng ngày

Ngọc Ngẫu Nhiên

Exp Cao hơn bên ngoài

Huyết Lâu ( VIP ) 

Mở sau 10 ngày Open 

10 Và 11

20:30 , 21:30 , 22:30 

Đồ Exc , Ngọc các loại , Lông Vũ , HHHT

Exp Cao hơn ngoài 

(Giết 500 quái sẽ rớt random ngọc hoặc đồ Exc)

Santa Event  Tất cả các Sub

 

07:00 , 19:00

( Vé santa , Item Exc )

 

Đồ Exc , Nguyên liệu 2.5

SumMer Event 

Tất cả các Sub 

08:00 , 20:00

Đồ Exc 

Ngọc các loại  

Binh đoàn phù thủy 

Tất cả các Sub

Khi có thông báo trên màn hình

 

Các loại ngọc

 

Rakiol Nhện 

10

10:45

Mở sau 45 Ngày OPEN

Đồ Exc cao cấp

Nhân Đôi Kinh Nghiệm 

( X2 Exp )

Toàn bộ Sever Thứ 7 , Chủ Nhật X2 Kinh Nghiệm

Công Thành Đại Chiến 

20 1 Tháng / Lần 

 

Gcoin - Hộp quà 

 

 

 

 

 

 

LỘ TRÌNH UPDATE SỰ KIỆN - TÍNH NĂNG SỰ KIỆN - MÁY CHỦ QUYỀN LỰC

Tính Năng/Sự Kiện

Thời Gian Mở Sub

Huyết Lâu Vip

Sau 10 Ngày OPEN 11

Devil Vip

Sau 10 Ngày OPEN 11

Thỏ Ngọc

Sau 7 Ngày OPEN 11

Summer Event 

Sau 30 Ngày OPEN 11

Lông Vũ - Huy Hiệu Hoàng Tộc 

Sau 01 Ngày OPEN 11- BC Vip 

Công Thành Đại Chiến 

Sau 30 Ngày OPEN 20

Boss Medusa

Sau 45 Ngày OPEN 11

Sky Event

Sau 45 Ngày OPEN 11

Ép Cánh 2,5

Sau 45 Ngày OPEN 1

Ép Cánh Cấp 3

Sau 60 Ngày OPEN 1

Boss Kundun

Sau 45 Ngày OPEN 11

 

 

Lưu ý: Thời gian sự kiện có thể thay đổi để phù hợp với Ae chơi game trong từng giai đoạn phát triển sever

 

Thông tin chi tiết Chuỗi Sự kiện đua TOP OPEN BETA xem tại : musaion.net => Mục Sự Kiện

 

BQT MU Sài Gòn 

THÔNG BÁO