Hướng dẫn

Hướng Dẫn Sáp Nhập Máy Chủ Hoàng Kim Về Noria

► Thời gian chuyển: Từ Nay cho đến hết ngày 17/10/2021

Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server sang Máy chủ Mới 

► Lưu ý :

Mở khóa bảo vệ Iteam OPD trước khi chuyển .
 

♦ Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật.

 

♦ Sau khi chuyển Server tài khoản sẽ bị khóa - Hãy chú ý chuyển đúng nhân vật chính.

 

♦ Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,đồ v.v......

 

♦ Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Máy chủ Mới trước khi chuyển sang .

 

♦ Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.

 

♦ Trong khi chuyển các bạn phải out game, và nhân vật chuyển đi cũng như chuyển đến không phải là nhân vật thoát ra sau cùng

 

♦ Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Máy chủ Mới  không nhất thiết trùng với Máy chủ cũ . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Máy chủ cũ sẽ được thay thế sang Máy chủ Mới . 

 

Chú ý:

♦ Phải nhập đúng tên nhân vật chuyển đi và tên nhân vật chuyển đến mới có thể chuyển được

 

♦ Mọi trường hợp chuyển sai , Chuyển thiếu đồ ==> Không giải quyết

 

♦ Nếu không nhập đúng xảy ra lỗi BQT không chịu trách nhiệm

 

♦ Sau khi chuyển Server tài khoản sẽ bị khóa - Hãy chú ý chuyển đúng nhân vật chính.


♦ Chỉ để đồ ở nhân vật chuyển đi, mọi đồ khác hãy cất sang acc phụ vì sau khi chuyển nhân vật tài khoản sẽ bị khóa.


Mẹo nhỏ :

 

♦ Tạo nhiều acc phụ để chuyển đồ sang Máy Chủ Mới 

 

♦ Chỉ mang những đồ thật sự cần thiết

 

♦ Chú ý chuyển đúng nhân vật chính


 BQT Mu Sài Gòn