Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Đợt 2 - Tháng 11 Máy chủ Dungeon

 

BQT tiến hành khai mở Event đua top Vua Nạp Đợt 2 Tháng 11 nội dung như sau : 

 

 Thời gian : Từ 15/11 đến 23:59 ngày 25/11/2020 

 

Nội dung : Chọn ra 10 Nhân vật có số tiền nạp tối thiểu 3.000.000 trên bảng xếp hạng vua nạp để làm cơ sở trao thưởng 

 

Phần Thưởng : 

 

TOP PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
1 - 2 Wing 2 Luck + MNL Nạp tối thiểu 3.000.000
3 - 4 Wing 2 MNL Nạp tối thiểu 3.000.000
5 Wing 2 Luck  Nạp tối thiểu 3.000.000
6 - 10  Wing 2 Thường Nạp tối thiểu 3.000.000

 

 Đặc Biệt ( dành cho các bạn Top nạp > 10.000.000 ) :

 

► Với top 1 - 2 có số tiền nạp > 10.000.000 : 

 

♦  Được quyền đổi 01 Set cấp 5 trở lên sang set 380 tương đương ( Với vũ khí thì được đổi 02 ITem vũ khí ) 

 

♦  Nếu không muốn nhận W2 Luck MNL ở trên có thể đổi  một trong 3 trường hợp sau :

 

+ Đổi Wing 2,5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương 

 

+ Thêm 01 Otion vào  Wing 2,5 đang sử dụng 

 

+ Đổi wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

► Với top 3 - 4 có số tiền nạp > 10.000.000 :

 

♦  Được quyền đổi 01 Item cấp 5 trở đi bất kỳ lên 01 Item 380 tương đương ( Trừ exc tím ) 

 

♦  Nếu không muốn nhận W2 MNL ở trên có thể đổi  một trong 3 trường hợp sau :

 

+ Đổi Wing 2,5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương 

 

+ Thêm 01 Otion vào  Wing 2,5 đang sử dụng 

 

+ Đổi wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương

 

Lưu ý : ( wing các bạn phải có sẵn ) 

 

► Với Top 5 - 10  có số tiền nạp > 10.000.000 :

 

♦  Nếu không muốn nhận W2 ở trên có thể đổi  một trong 3 trường hợp sau :

 

+ Đổi Wing 2,5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương 

 

+ Thêm 01 Otion vào  Wing 2,5 đang sử dụng 

 

+ Đổi wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

 Đặc Biệt ( dành cho các bạn Top nạp > 15.000.000 ) :

 

► Với top 1 - 2 có số tiền nạp > 15.000.000 : \

 

♦ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên + 13 

 

♦  Được quyền đổi 01 Set cấp 5 trở lên sang set 380 tương đương  ( Với vũ khí được quyền đổi 02 Item vũ khí ) 

 

♦ Quyền nâng cấp Sói Tinh thường lên Sói phòng thủ hoặc tấn công ( tùy chọn ) Hoặc nâng cấp 01 Item bất kỳ lên + 13  ( trong trường hợp ko muốn lên sói hay +13 có thể nhận set cấp 6 + Luck + 01 Otion ) 

 

♦  Nếu không muốn nhận W2 Luck MNL ở trên có thể đổi  một trong 3 trường hợp sau :

 

+ Đổi Wing 2,5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương 

 

+ Thêm 01 Otion vào  Wing 2,5 đang sử dụng 

 

+ Đổi wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

► Với top 3 - 4 có số tiền nạp > 15.000.000 :

 

♦ Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên + 13 

 

♦  Được quyền đổi 01 Set cấp 5 trở lên sang set 380 tương đương ( với vũ khí được đổi 02 ITem vũ khí )

 

♦ Quyền nâng cấp Sói Tinh thường lên Sói phòng thủ hoặc tấn công ( tùy chọn ) Hoặc nâng cấp 01 Item bất kỳ lên + 13  ( trong trường hợp ko muốn lên sói hay +13 có thể nhận set cấp 6 + Luck + 01 Otion ) 

 

♦  Nếu không muốn nhận W2 MNL ở trên có thể đổi  một trong 3 trường hợp sau :

 

+ Đổi Wing 2,5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương 

 

+ Thêm 01 Otion vào  Wing 2,5 đang sử dụng 

 

+ Đổi wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

► Với Top 5 - 10  có số tiền nạp > 15.000.000 : 

 

♦  Được quyền đổi 01 Item cấp 5 trở đi bất kỳ lên 01 Item 380 tương đương ( Trừ exc tím ) 

 

♦  Nếu không muốn nhận W2  ở trên có thể đổi  một trong 3 trường hợp sau :

 

+ Đổi Wing 2,5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương 

 

+ Thêm 01 Otion vào  Wing 2,5 đang sử dụng 

 

+ Đổi wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

 Lưu ý : 

 

- Trường hợp nạp ATM bằng hình thức chuyển khoản qua stk GM sau 23:30  Nếu không kịp lên TOP BQT ko chịu trách nhiệm. 

 


- Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

- Kết thúc sự kiện vui lòng liên hệ fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận thưởng - Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng. \

 

BQT Mu TSài Gòn

Thông Báo