Phiên bản FULL có âm thanh

  • Tải CLient VDC 529 MB
  • Tải CLient Google 529 MB
  • Tải CLient Zip 729 MB

  Phiên bản FULL không âm thanh

  • Tải CLient VDC 284 MB
  • Tải CLient Google 284 MB
  • Tải CLient Zip 484 MB