Trao giải

Tổng Kết Trao Giải Event Đua Top Tháng 01 - NORIA

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 01 Máy chủ Noria : 

ĐUA TOP RESET THÁNG 01
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 CmmADM Set cấp 5 Luck + 1 Otion tự chọn
2 VanDai Set cấp 4 Luck + 1 Otion tự chọn

 

Các bạn liên hệ qua fanpage , SDT Hotline để tiến hành đăng ký nhận giải theo mẫu : 

Tên nhân vật : 
Đoạt giải Top  : 
Set đồ muốn nhận ( ghi rõ dòng muốn nhận ) : 

Hoặc liên hệ qua fanpage , SDT Hotline để tiến hành đăng ký nhận giải . 

 

 

BQT Sự kiện - Mu Sài Gòn