Trao giải

Tổng Kết Trao Giải Event Đua Top Tháng 10 - NORIA

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 10 Máy chủ Noria : 

 

 

ĐUA TOP RESET THÁNG 10
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 MaiMai Set cấp 5 Luck + 1 Otion tự chọn
2 MG90KG Set cấp 4 Luck + 1 Otion tự chọn
3 MasterK Set cấp 3 Luck + 1 Otion tự chọn
4 Ruby 1.000.000
5 Xincaitop3 500.000

 

 

 

ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ THÁNG 10
TOP TÊN BANG HỘI PHẦN THƯỞNG
1 PkClear

Wing 2 Luck + MNL

25 hộp quà bạc

25 Hộp quà vàng

100 Ngọc ước nguyện

100 Ngọc tâm linh

Phần thưởng bqt đã trao cho chủ Guild  

 

 

 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 10
LM DÀNH CHIẾN THẮNG PHẦN THƯỞNG
AnhEm

25 hộp quà bạc

25 Hộp quà vàng

100 Ngọc ước nguyện

100 Ngọc tâm linh

phần thưởng CTC bqt đã trao cho chủ Guild LM

 

BQT Sự kiện - Mu Sài Gòn