Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 04 - Máy Chủ Noria

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 04 Máy chủ Noria : 

ĐUA TOP RESET THÁNG 04
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG

1

JinxTitan Set cấp 5 Luck + 1 Otion tự chọn

2

BuffTony Set cấp 4 Luck + 1 Otion tự chọn

3

Paulaner Set cấp 3 Luck + 1 Otion tự chọn

4

XZthanhXH 1.000.000

5

CORONAelf 500.000

 

Các bạn liên hệ qua fanpage , SDT Hotline để tiến hành đăng ký nhận giải theo mẫu : 

Tên nhân vật : 
Đoạt giải Top  : 
Set đồ muốn nhận ( ghi rõ dòng muốn nhận ) : 

Hoặc liên hệ qua fanpage , SDT Hotline để tiến hành đăng ký nhận giải . 

 

 

BQT Sự kiện - Mu Sài Gòn