Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 08 - Máy Chủ Noria

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 08 Máy chủ Noria : 

ĐUA TOP RESET THÁNG 08
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG

1

o0oMGo0oo Set cấp 5 Luck + 1 Otion tự chọn

2

XZthanhXH Set cấp 4 Luck + 1 Otion tự chọn

3

ElHavertz Set cấp 3 Luck + 1 Otion tự chọn

4

anhMUTchjm 1.000.000

5

Minhkhoi 500.000

 

Các bạn liên hệ qua fanpage để tiến hành đăng ký nhận giải theo mẫu : 

Tên nhân vật : 
Đoạt giải Top  : 
Set đồ muốn nhận ( ghi rõ dòng muốn nhận ) :  

 

BQT Sự kiện - Mu Sài Gòn