Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 7 - Máy Chủ Noria

 

 

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event đua Top Tháng 07 Máy chủ Noria : 

ĐUA TOP RESET THÁNG 07
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG

1

ElHazard Set cấp 5 Luck + 1 Otion tự chọn

2

LONGRFF Set cấp 4 Luck + 1 Otion tự chọn

3

Paulaner Set cấp 3 Luck + 1 Otion tự chọn

4

SAIGONRFF 1.000.000

3

oOMoonOo 500.000

 

Các bạn liên hệ qua fanpage , SDT Hotline để tiến hành đăng ký nhận giải theo mẫu : 

Tên nhân vật : 
Đoạt giải Top  : 
Set đồ muốn nhận ( ghi rõ dòng muốn nhận ) : 

Hoặc liên hệ qua fanpage , SDT Hotline để tiến hành đăng ký nhận giải . 

 

 

BQT Sự kiện - Mu Sài Gòn