Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp Tháng OPEN Đợt 1- MA THUẬT

 

Sau đây là danh sách đoạt giải các thành viên tham gia Event " Vua Nạp Tháng OPEN BETA " Máy chủ MA THUẬT : 

 

EVENT VUA NẠP THẺ THÁNG OPEN BETA ĐỢT 1

TOP

TÊN NHÂN VẬT SỐ GCOIN NẠP  PHẦN THƯỞNG

1

ZiiZ 31.000.000 Wing 2 Luck + MNL

2

LOLTHAO 10.100.000 Wing 2  + MNL

3

BaByShark 7.500.000 Wing 2 + Luck

4

Killer 7.500.000 Wing 2  Trắng 

5

Prince 6.100.000 Wing 2  Trắng 

Grand 5.700.000 Wing 2  Trắng 

KING 5.300.000 Wing 2  Trắng 

NTVoTinh 5.100.000 Wing 2  Trắng 

Volcanoo 5.000.000 Wing 2  Trắng 

 

Các thành viên đoạt giải trong danh sách trên vui lòng liên hệt fanpage hoặc hotline : 0855.423.222 để tiến hành đăng ký nhận giải 

 

BTC Sự Kiện - Mu Sài Gòn

Thông Báo